En de winnaar is…

Aardrijkskunde

INLEIDING

Europe is op één na het kleinste continent op onze aarde; zij wordt begrensd door de Noordelijke IJszee (Arctische Oceaan in het noorden, de Atlantische Oceaan in het westen, de Middellandse Zee in het zuiden en door Azië in het oosten.

Weet jij hoeveel landen er in Europa liggen en welke landen het zijn? Welke talen worden er gesproken, welke zijn hun buurlanden en wat is de hoofdstad van ieder land?

Ben je ooit in een ander land geweest of heb je gedroomd dat je erheen reisde? Welk land?

TAAK

Je hebt een wedstrijd gewonnen en de prijs is … een reis naar het Europese land van jouw dromen! Je gaat aan jouw klasgenoten laten zien naar welk land jij op reis gaat; je vertelt ze alle mogelijke details maar niet de naam.

 • Jouw klasgenoten proberen te raden welk land het is op gronsd van de informatie die je hen geeft. Je krijgt 1 punt per klasgenoot die het land weet te raden, omdat dat betekend dat je je jouw land op de juiste manier (of tenminste herkenbaar hebt gepresenteerd!
 • Je krijgt bovendien punten voor iedere keer als je correct raadt welk land jouw klasgenoot in zijn/haar presentatie heeft getoond: 1 punt per correct geraden land.

PROCES

1. Wat is jouw bestemming?

Alle leerlingen inde klas doen mee aan een loting: ze kiezen daarbij willekeurig één van de landen in Europa. (Iedere leerling krijgt uieraard een ander land).

 

2. Jouw presentatie…

Jouw reis begint nu. Je moet informatie over dit land gaan opzoeken.

 • In welk deel van Europa ligt het (Scandinavië, Centraal Europa, het Baltisch gebied of ergens anders)?
 • Aan welke landen grenst het?
 • Hoe heet de hoofdstad?
 • Hoe kun je er naar toe reien (schip, trein, vliegtuig)?

Je mag alle informatie gebruiken die jou nuttig of belangrijk lijkt en die jouw klasgenoten kan helpen om de naam van het land te raden.

Gebruik een zoekmachine op internet (zoals google) om naar informatie te zoeken.

Je kunt alles wat je maar wil gebruiken om jouw presentatie beter te maken. Jouw doel is dat zo veel mogelijk klasgenoten begrijpen naar welk land je gaat reizen.

Voor jouw presentatie kun je iedere presentatiesoftware gebruiken die je maar wilt:

 

3. Besef dat je moet gaan raden!

Jouw klasgenoten reizen ook naar een land in Europa. Jouw taak en doel is het om zo veel mogelijk bestemmingen van de anderen te raden en punten te verdienen.

Wie de meeste punten vergaart is de winnaar.

Heb je gewonnen?  Proficiat! Je kent Europa en haar landen. Nu wordt het tijd om iets over landen op andere continenten te leren.

Heb je niet gewonnen? Misschien was wat mee studie vereist ... of onderzoek ... of een beter geheugen ... Hoe dan ook: je hebt iets geleerd en plezier gehad !

CONCLUSIE

Leerlingen leren over:

 • Europese landen en hun hoofdsteden.
 • De geografische locatie van ieder Europees land.
 • Het gebied waar het toe behoort.
 • De buurlanden binnen Europa.
 • Het maken van een presentatie.
 • Mogelijk: enkele feiten die gelden voor de landen en hun hoofdsteden, bijvoorbeeld bevolking.
 • Mogelijk: De Europese Unie en de lidstaten.
 • Mogelijk: andere Europese steden dan de hoofdsteden.

Het is belangrijk dat leerlingen over bovenstaande onderwerpen leren, Vooral in deze tijd nu we zo veel economische, politieke wetenschappelijk ontwikkelingen samen doormaken.

Leerlingen ontwikkelen/verbeteren hun:

 • Onderzoeksvaardighen
 • Vermogen tot structureel denken
 • Presentatievaardigheden
 • Strijdlust
Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content