De ethiek van ethisch hacken en ‘hacktivism’

Filosofie

INLEIDING

Een van de opvallendste nieuwsberichten voor de Presidentiële Verkiezingen in de VS op 3 November 2020 was deze:

„Het Twitter account van Donald Trump is vorige week naar verluid gehacked; een Nederlandse onderzoeker had het

wachtwoord van de president “maga2020!” geraden, zo berichtten Nederlandse media. Victor Gevers, een veiligheidsdeskundige, had toegang tot de directe berichten van Trump, kon berichten tweeten uit zijn naam en zijn profiel veranderen, zo meldde De Volkskrant.

Gevers – die er al eerder, in 2016, in geslaagd was op het account van Trump in te loggen – kreeg kennelijk toegang door het raden van Trumps wachtwoord. Hij probeerde “maga2020!” bij zijn vijfde poging en het werkte. Maga staat voor de campagne slogan die Trump vaak gebruikt: ‘Make America Great Again’.

“Ik verwachtte geblokkeerd te worden na vier foute pogingen. Of dat ik tenminste zou worden gevraagd om aanvullende informatie,” zei Gevers tegen De Volkskrant.

Na zoals verluid toegang te hebben gekregen tot het Twitter account van Trump betekende dat Gevers plotseling in staat was om contact te maken met 87 miljoen gebruikers – het aantal volgers van Trump – en volgens het verhaal in De Volkskrant’, raakte hij licht in paniek.

“Dus probeert hij om anderen te waarschuwen, het campagne team van Trump, zijn familie. Hij stuurt berichten via Twitter en vraagt of iemand Trumps aandacht kan richten op het feit dat zijn Twitter account niet veilig is. Hij tagt de CIA, het Witte Huis, de FBI, Twitter zelf.  Geen antwoord,” meldt de krant.

Een dag later merkte Gevers dat een tweetraps verificatie was geactiveerd op het account van Trump. Twee dagen later, nam de Geheime Dienst contact op. Volgens De Volkskrant bedankten ze hem dat hij het beveiligingsprobleem onder hun aandacht had gebracht. (source: theguardian.com)

Wat Victor Gevers deed was een voorbeeld van het zgn. “wit hacken” ook bekend als “ethisch hacken”. Zijn doel was niet om gegevens te stelen of onrust te stoken, maar om te waarschuwen voor veiligheidsrisico’s rond het Twitter account van Amerikaanse president. Hij vindt dat hij lof verdient voor het beschermen van Trump tegen echt hacken en grotere schade. Zijn we het daarmee eens?

TAAK

De leerlingen worden verdeeld in twee teams:

Team 1: Medestanders van Victor Gevers. Je vindt dat hij Trump een dienst heeft bewezen. Je staat achter zijn handelingen en bent ervan overtuigd dat wit hacken een goede zaak is als het gaat om een groter goed. Het blootleggen van veiligheidsrisico’s heeft geholpen om maatregelen te nemen ter voorkoming van kwaadaardige hacks. Dit was in moreel opzicht een goede daad.

Team 2: Medestanders van President Trump. Je veroordeelt de handeling van Victor Gevers. Wat hij gedaan heeft was een misdaad en hij zou vervolgd moeten worden. Jij vindt dat er niet zoiets bestaat als ethisch hacken als er geen instemming is van de persoon om wie het gaat. Deze handeling was niet alleen een inbreuk op de veiligheid maar ook op de privacy. Het is immoreel.

De twee teams moeten hun positie duidelijk maken in a debat over ethisch hacken. Maak a presentatie waarin verschillende scenario’s aan bof komen over de gevolgen van zulke handelingen. Wat zou er gebeuren als een kwaadwillende hacker toegang verkreeg tot het presidentiële account? Was Trump echt beschermd door publiekelijk als kwetsbaar te worden neergezet? Had Victor Gevers het recht om de veiligheid van dit account te testen, of is dat de tak van het presidentiële team om te zeker te stellen dat geen enkele inbreuk op zijn veiligheid kan plaats vinden? Bespreek de voordelen, maar ook de mogelijke dreiging die van zulke moreel controversiële handelingen uitgaat.

PROCESS

bijvoorbeeld in dit artikel https://www.businessmagazinegainesville.com/when-ishacking-ethical/ En bekijk deze video https://www.youtube.com/watch?v=XLvPpirlmEs

Is het mogelijk om helder en ondubbelzinnig het verschil tussen ‘witte’ en ‘duistere’ hackers duidelijk te maken? Zijn duistere hackers de slechteriken en ethische hackers de goeden? Zie je verschillen in de motieven die hen aansporen? Zie jij strijdigheden?

Zij vertegenwoordigen een decentraal, internationaal collectief of een beweging van activisten en ‘hacktivisten’ die in brede kring bekend is vanwege haar cyber aanvallen tegen regeringen, instellingen en agentschappen van de overheid, corporaties, etc. Medestanders noemen de groep ‘vrijheidsstrijders’ en digitale Robin Hoods terwijl critici hen beschrijven als ‘cyberterroristen’. Recent hebben zij WikiLeaks gesteund, de Occupy beweging en ook de ‘Black Lives Matter marsen. Tot welke soort hackers denk jij dat de Anonymous beweging behoort? Duister or wit? Goed of slecht? Zijn zij gevaarlijk voor de samenleving of handelen zij in het belang van de samenleving? Bekijk de volgende video om kennis te nemen van de meest bekende cyberaanvallen die werden uitgevoerd door de beweging: https://www.youtube.com/watch?v=ZDjOd5C7P5I Wat denk jij ver hen? Hadden zij het morele recht om in deze zaken te mengen? Wat zijn de gevolgen van hun handelingen? Zou de mensen op wie hun acties gericht waren ‘slachtoffers’ of gedupeerden noemen?

Hier kun je meer daarover vinden: https://en.wikipedia.org/wiki/Hacktivism. Vind jij dat activisten bijdragen aan het warborgen van de vrijheid van meningsuiting, mensenrechten en de vrije beschikbaarheid van informatie of bedrijven zij een vorm van ongehoorzaamheid alleen maar om dat te doen? Leggen ‘hacktivisten’ tegenstelling bloot? Stimuleren zij een openbaar debat? Is ‘hacktivisme’ een kracht voor het goede of het kwade? Is het ethisch verantwoord?

BRONNEN

Om meer te weten te komen over wit en duister hacken, click op de volgende links:
https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/22/trump-twitter-hacked-dutch-researcher-password 
https://www.businessmagazinegainesville.com/when-is-hacking-ethical/ 
https://staysafeonline.org/blog/how-can-ethical-hacking-be-ethical/ 
https://www.eccouncil.org/ethical-hacking/ 
https://www.youtube.com/watch?v=XLvPpirlmEs 
https://hub.packtpub.com/10-times-ethical-hackers-spotted-a-software-vulnerability-and-averted-a-crisis/ 

Om meer te leren over verschillende morele theorieën kun je de volgende bronnen raadplegen:
https://www.csus.edu/indiv/g/gaskilld/ethics/kantian%20ethics.htm 
https://en.wikipedia.org/wiki/Utilitarianism 
https://en.wikipedia.org/wiki/Aristotelian_ethics 
https://en.wikipedia.org/wiki/Moral_absolutism 
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/right_and_wrong_in_the_real_world 
https://www.brown.edu/academics/science-and-technology-studies/framework-making-ethical-decisions 
https://plato.stanford.edu/entries/egoism/#EthiEgoi 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethical_egoism 
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_good 

Om de Anonymous-beweging beter te begrijpen, kun je de volgende links bekijken:
https://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group) 
https://computer.howstuffworks.com/anonymous.htm 

Meer over ‘hacktivisme’ kun je hier vinden:
https://www.securitymagazine.com/articles/87362-the-very-real-threat-of-the-new-hactivism 
https://www.difesaesicurezza.com/en/cyber-en/hactivism-as-fashion-has-ended-its-returning-to-origins/ 
https://www.checkpoint.com/cyber-hub/threat-prevention/what-is-hacktivism/ 

CONCLUSIE

Na voltooiing van deze WebQuest zullen leerlingen zich meer bewust zijn van het oneindige aantal van moreel controversiële acties die we dagelijks zien. Zij kunne hun eigen mening vormen over belangrijke onderwerpen zoals de roep om rechtvaardigheid van de Anonymous-beweging en andere soortgelijke ‘hacktivistische’ groeperingen. Door in detail de motieven achter zulke handelingen en de gevolgen ervan te onderzoeken, zullen leerlingen hun kritische en analytische denkvermogen stimuleren. Bovendien zullen leerlingen zich realiseren dat er verschillende morele theorieën zijn. Ze zullen in staat zijn om handelingen en gebeurtenissen vanuit dat perspectief te beoordelen.

 

Leeropbrengst

Vaardigheden:

  • kritisch denken
  • Analytisch denken
  • Argumentatie
  • Groepswerk
  • Presentatievaardigheden
  • Onderzoekvaardigheden
  • Debatvaardigheden
Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content