Πώς να σχεδιάσετε μια πόλη από το μέλλον

Γεωγραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το WebQuest προορίζεται να πραγματοποιηθεί μέσω συνεργατικής και ομαδικής εργασίας (4 φοιτητές), χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο ως βάση για την έρευνά σας.

Συμφόρηση της κυκλοφορίας, όχι αρκετοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, άγχος, ενέργεια από ορυκτά καύσιμα, ατμοσφαιρική ρύπανση και υπερθέρμανση του πλανήτη, απόβλητα, απουσία χώρων πρασίνου, οικιακά και βιομηχανικά λύματα,... κάθε μέρα ακούτε για αυτά τα προβλήματα σε πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Τι πρέπει να σκεφτούμε όταν χτίζουμε πόλεις για να ελαχιστοποιήσουμε αυτά τα προβλήματα;

Πώς μπορούμε να έχουμε φιλικές προς το περιβάλλον πόλεις, παρέχοντας καλύτερη ποιότητα ζωής στους πληθυσμούς τους;

Είστε έτοιμοι να συμμετάσχετε σε ομάδα εμπειρογνωμόνων σε αστικές περιοχές για να σχεδιάσετε μια σύγχρονη οικολογική πόλη;!

Λοιπόν, ας πιάσουμε δουλειά! Ας το κάνουμε!

ΕΡΓΑΣΙΑ

Με την ανάπτυξη αυτού του έργου θα ανακαλύψετε ότι υπάρχουν διαφορετικές προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν κατά τον σχεδιασμό της κατασκευής των πόλεων, έτσι ώστε να καταστούν βιώσιμες. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν μερικά παραδείγματα πόλεων που σχεδιάζονται ή βρίσκονται υπό κατασκευή σε όλο τον κόσμο, όπου σχεδιαστές και άλλοι τεχνικοί προσπάθησαν να ελαχιστοποιήσουν τα σημερινά προβλήματα των πόλεων.

Ο στόχος σας είναι να δημιουργήσετε ένα σχέδιο πόλης. Ένα σύγχρονο μέρος όπου ο καθένας μπορεί να έχει μια καλύτερη ζωή με ελαχιστοποιημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε μερικά σκίτσα ή φωτογραφίες κτιρίων ή υποδομών για να δείξετε τις λύσεις σας σε αυτή την πόλη του μέλλοντος.

Τέλος, γράψτε ένα κείμενο για να περιγράψετε την πόλη σας προσθέτοντας άλλα χαρακτηριστικά που δεν φαίνονται στο σχέδιο. Μην ξεχάσετε να επισημάνετε το σχέδιό σας.

Θα εργαστείτε σε μια ομάδα τεσσάρων φοιτητών, ερευνώντας το Διαδίκτυο, συζητώντας λύσεις για τη βιώσιμη πόλη σας, τον χωροταξικό σχεδιασμό (πώς να διανείμετε τα κτίρια, τους δρόμους, τις δραστηριότητες, τις υποδομές... στην πόλη), όλα βασισμένα σε μια συνεργατική και ομαδική εργασία για να είναι σε θέση να προετοιμάσει το τελικό σας έργο στο Prezi ή σε άλλα πολυμέσα.

Θα έχετε 15 ημέρες (δύο εβδομάδες) για να ολοκληρώσετε και να παρουσιάσετε τη δουλειά σας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αυτό το Webquest θα πρέπει να εκτελεστεί σε ομάδες 4 μαθητών ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

 

 1. Ποια είναι τα κύρια προβλήματα στις σημερινές πόλεις;

Κάθε μαθητής θα διεξάγει μια έρευνα στο Διαδίκτυο για να εμπλουτίσει τις γνώσεις του.

 

 1. Πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε αυτά τα προβλήματα;

Κάθε μαθητής διεξάγει έρευνα στο Διαδίκτυο για να βρει τις καλύτερες λύσεις που προτείνονται για τις πόλεις του μέλλοντος.

 

 1. Τι είδους σχέδιο πόλης και ποιες λύσεις θα ληφθούν σε αυτή την πόλη;

Τα μέλη της ομάδας θα συζητήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις καλύτερες λύσεις για την πόλη (κατανομή χώρου των διαφόρων αστικών λειτουργιών, μεταφορές, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας...), ξεκινώντας από τον καθορισμό του σχεδίου της πόλης. Μπορούν να επιλέξουν και ένα όνομα για την πόλη τους.

 

 1. Κάνε το σχέδιο της πόλης.

Ακολουθώντας τα παραδείγματα που υπάρχουν στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας διαφορετικά χρώματα για να αναπαριστά διάφορους τύπους αστικών λειτουργιών μέσα σε κάθε κτίριο/γειτονιά/χώρο, η ομάδα των φοιτητών θα κάνει ένα σχέδιο πόλης (με τον υπότιτλο), σε ένα έγγραφο Word ή, εάν δεν είναι σε θέση να το κάνουν, να το σχεδιάσει σε ένα φύλλο χαρτιού και να το ψηφιοποιήσει στο τέλος (δηλ. κάνοντας μια εικόνα του). Θα μπορούσαν επίσης να σχεδιάσουν κάποια ειδικά κτίρια ή υποδομές (ή να παρουσιάσουν κάποιες εικόνες) για να παρουσιάσουν τις λύσεις τους σε αυτή την πόλη του μέλλοντος.

 

 1. Γράψε ένα κείμενο.

Περιγραφή του πολεοδομικού σχεδίου, που εξηγεί τις επιλογές που υιοθετήθηκαν για να καταστεί αυτή μια βιώσιμη πόλη.

 

 1. Κάντε την παρουσίαση.

Κάντε μια παρουσίαση Prezi (ή άλλων πολυμέσων) για να δείξετε την πόλη σας για το μέλλον με όλες τις λύσεις που ορίσατε για να την φτιάξετε!

ΠΗΓΕΣ

Masdar city (Dubai)

Μακροπρόθεσμες βιώσιμες πρωτοβουλίες του Masdar σχετικά με την ενέργεια, τους χώρους πρασίνου, τις επιδόσεις των κτιρίων, την κινητικότητα και τη γεωργία: https://masdarcity.ae/en/learn/overview

Εικόνες και βίντεο: https://masdarcity.ae/en/discover/gallery

Masdar city master plan: https://masdar.ae/en/masdar-city/the-city/sustainability

Tianjin eco-city (China): https://www.huffpost.com/entry/tianjin-eco-city_n_806972?guccounter=1#s221860

The future city (China): https://www.archdaily.com/120052/low-carbon-future-city-sba-design

Woven city  (Japan): https://global.toyota/en/newsroom/corporate/31221914.html

Smart Forest City Cancun (Mexico): https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/project/smart-forest-city-cancun/

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Καθώς το WebQuest πραγματοποιήθηκε σε ομαδική εργασία, σεβόμενη το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας και εστιάζοντας στη μάθηση των μαθητών, θα πρέπει να προβληματιστούν σχετικά με:

 • εργασίες που αναπτύσσονται από κάθε μέλος της ομάδας
 • τη συμμόρφωση με τα καθήκοντα και τις προθεσμίες που έχουν καθοριστεί προηγουμένως
 • σεβασμός των ιδεών άλλων μελών της ομάδας
 • τήρηση των κανόνων ομαδικής εργασίας
 • κριτικό πνεύμα
 • δημιουργικότητα
 • ερευνητική ικανότητα
 • αυτονομία
 • ορθή και αποτελεσματική χρήση της επικοινωνίας επιστημονικών γνώσεων
 • χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.

Αξιολόγηση των μαθησιακών επιδόσεων

Σε αυτή την ενότητα δεν θα εμβαθύνουμε πολύ στις υποκείμενες εκπαιδευτικές θεωρίες σχετικά με την αξιολόγηση και τις δοκιμές: υπάρχουν πάρα πολλά που δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε σε αυτή τη μικρή αναφορά έργου.

Αντίθετα, θέλουμε να επικεντρωθούμε σε διαδικασίες που επιτρέπουν τόσο στους μαθητές όσο και στους καθηγητές τους να διαπιστώνουν αν οι μαθησιακοί στόχοι ενός Webquest επιτεύχθηκαν και, αν ναι, σε ποιο βαθμό. Συνιστούμε στους εκπαιδευτικούς να κάνουν χρήση μιας συνδυασμένης διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από:

 1. Δηλώσεις των μαθητών (αφού τους ζητηθεί)
  • λέγοντας τι έμαθαν για το θέμα (αυτοαξιολόγηση προσανατολισμένη στη γνώση): Τώρα (αφού ολοκλήρωσα το Webquest) ξέρω ότι...
  • λέγοντας τι έμαθε για τον εαυτό τους (διαμορφωτική αξιολόγηση, στην προκειμένη περίπτωση διαγνωστική αυτοαξιολόγηση): τώρα (μετά τη διεκπεραίωση του Webquest) γνωρίζω για τον εαυτό μου ότι...
   Αυτό το ζεύγος βασικών δηλώσεων καταλήγει στη λεγόμενη έκθεση του μαθητή/μαθήτριας, στην οποία ο μαθητής/μαθήτρια αποτυπώνει τι του/της έφερε το Webquest όσον αφορά την αποκτηθείσα γνώση και τις νέες προσωπικές απόψεις και στάσεις σχετικά με το θέμα.

  Για παράδειγμα:

  • "Έμαθα ότι κατά τον Μεσαίωνα η υγιεινή των ανθρώπων δεν ήταν σχεδόν καθόλου σημαντική, γεγονός που συνέβαλε επιδημικές ασθένειες όπως η πανούκλα να έχουν πολλά θύματα". Ή:
   'Έμαθα τα γεγονότα και ξέρω ότι η γη θερμαίνεται, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι ήταν τόσο ηλίθιοι που μόλυναν τον κόσμο και τον άφησαν να θερμανθεί τόσο πολύ.

  • 'Έμαθα από τις πληροφορίες σχετικά με τις ασθένειες ότι αυτό το θέμα με ελκύει περισσότερο απ' ό,τι θα περίμενα εκ των προτέρων: ίσως θα έπρεπε να σκεφτώ την ιατρική καριέρα'. Ή:
   'Τα Webquests επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη πίστευα: Δεν θα μπορούσα να ενδιαφερθώ λιγότερο για το κλίμα και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Στην πραγματικότητα, πίστευα ότι όλα αυτά είναι μια φάρσα και εξακολουθώ να το πιστεύω!

  Αυτού του είδους η αξιολόγηση φαίνεται πιο υποκειμενική από ό,τι είναι στην πραγματικότητα: στο βασικό του έργο για τις εξετάσεις και την αξιολόγηση (και πολλά άλλα), που ονομάζεται απλά Μεθοδολογία (1974), ο καθηγητής A.D. de Groot περιγράφει πόσο συνεπείς φαίνονται να είναι οι αυτοαξιολογήσεις των μαθητών: όταν ερωτώνται ξανά μετά από 5 ή 10 χρόνια, η αξιολόγησή τους είναι σχεδόν η ίδια. Ο De Groot συμβούλευσε τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν την έκθεση του μαθητή ως αφετηρία για κοινές αξιολογήσεις, , επιδιώκοντας τη συναίνεση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή/μαθήτριας σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα και την αξία τους για τον μαθητή, αλλά και σε σύγκριση με τους μαθησιακούς στόχους, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών.

 1. Τα μαθησιακά επιτεύγματα είναι ορατά στα αποτελέσματα που παράγουν οι μαθητές: πρόκειται για υλικά στοιχεία: εκθέσεις, απαντήσεις σε ερωτήσεις που τίθενται στο Webquest, παρουσιάσεις, επιδόσεις κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων (κατά προτίμηση μαγνητοσκοπημένες). Ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει ένα πλέγμα αξιολόγησης στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα μαθησιακά αποτελέσματα για τον μαθητή/μαθήτρια. Οι κατηγορίες του πλέγματος μπορούν να τροποποιηθούν από τον εκπαιδευτικό για να καλύψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το περιεχόμενο ενός Webquest.

  Συμβουλεύουμε τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν το πλέγμα για να ξεκινήσουν μια κοινή συζήτηση αξιολόγησης, με στόχο τη συναίνεση ή τουλάχιστον την κατανόηση μεταξύ του εκπαιδευτικού και του μαθητή/μαθήτριας σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα: επιτεύχθηκαν (όπως είχε προγραμματιστεί στο πρόγραμμα σπουδών και είχε ανακοινωθεί πριν από την έναρξη του Webquest) και σε ποιο βαθμό;  Η επικοινωνία των μαθησιακών στόχων με σαφήνεια πριν από την έναρξη οποιασδήποτε μαθησιακής δραστηριότητας αποτελεί προϋπόθεση διαφάνειας που αναγνωρίζεται ευρέως στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η ιστορία της διατύπωσης ρητών μαθησιακών στόχων ξεκινά από την " Βίβλο" της αξιολόγησης των Bloom, Hastings και Madaus: "Handbook on formative and summative evaluation of student learning" (1971), ένα πρότυπο έργο που αποτέλεσε επίσης έμπνευση για τον καθηγητή De Groot που αναφέρθηκε προηγουμένως.  

 

Η διαδικασία εφαρμόζεται επίσης όταν οι μαθητές έχουν εργαστεί από κοινού σε ένα Webquest. Ο καθηγητής θα κάνει ερωτήσεις σχετικά με τις ατομικές συνεισφορές: "Τι βρήκατε; Ποιο μέρος γράψατε; Πώς βρήκατε τις εικόνες; Ποιος έκανε την τελική παρουσίαση; "

Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία (των μαθησιακών προσπαθειών και των αποτελεσμάτων καθώς και των κοινών αξιολογήσεων) αποθηκεύονται κατά προτίμηση στο μαθησιακό χαρτοφυλάκιο του μαθητή ή σε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο σύστημα αποθήκευσης (φάκελοι με γραπτά ή έντυπα έγγραφα, ηλεκτρονική συλλογή αρχείων κ.λπ.).

Οι αλλαγές στις προσωπικές απόψεις και τα συναισθήματα είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθούν και εδώ η συναίνεση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή/μαθήτριας σχετικά με τις εμπειρίες κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες.

Ο παρακάτω πίνακας δίνει ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί η αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας και των επιτευγμάτων: τι είδους αντιδράσεις στο Webquest αναμένει ο εκπαιδευτικός και πόσο πολύτιμες είναι αυτές; Είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να εξηγήσει την αξία ή τη βαθμολογία που αποδίδεται στις απαντήσεις ή τις παρουσιάσεις των μαθητών; Κατανοεί ο μαθητής τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και συμφωνεί; Εάν ναι, εξακολουθεί να είναι ο εκπαιδευτικός αυτός που αποφασίζει πώς θα αξιολογήσει την εργασία του μαθητή/της μαθήτριας.  

Σημειώστε ότι το κείμενο στον πίνακα απευθύνεται απευθείας στον μαθητή: αυτό είναι σημαντικό και αποτελεί στην πραγματικότητα προϋπόθεση για τη χρήση ενός τέτοιου πίνακα αξιολόγησης: προορίζεται ειδικά για να επιτρέψει τη συζήτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή και όχι για να κοινοποιήσει τα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών σε άλλους που δεν είχαν άμεσο ρόλο στο Webquest.

Πίνακας Αξιολόγησης

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Escool.it@scool-it.eu

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Escool.it@scool-it.eu

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Talk To Us

T: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Εscool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Μετάβαση στο περιεχόμενο