Ядрена енергия и ядрени мощности

Ядрена енергия и ядрени мощности Физика ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС РЕСУРСИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Този уебкуест има за цел да накара учениците да използват методичен подход, аналитично мислене, креативност, работа в екип, сътрудничество и интернет ресурси, за да проучат, научат и изпълнят задачи, свързани с ядрената енергия и ядрените електроцентрали. Какво представлява ядрената енергия? Защо някои […]

Дълбините на вселената

Дълбините на вселената Физика ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС РЕСУРСИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Този уебкуест има за цел да накара учениците да използват методичен подход, аналитично мислене, креативност, работа в екип, сътрудничество и интернет ресурси, за да проучат, научат и изпълнят задачи, свързани с мистериозните и очарователни обекти в нашата Вселена. Вдигали ли сте някога поглед към […]

Мога да измервам нещата си по целия свят! (мерки и теглилки)

Мога да измервам нещата си по целия свят! (мерки и теглилки) Физика ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРОЦЕС РЕСУРСИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ TУчениците, чрез ръководено търсене в интернет на предварително избрани от учителя сайтове, трябва да изпълнят задача, която започва от преработването на събраната информация, за да се стигне до създаването на краен продукт. Представете си, че сте […]

Как работи LED фенерчето?

Как работи LED фенерчето? Физика ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС ИЗТОЧНИЦИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Този уебкуест има за цел да накара учениците да използват сътрудничество, творчество и интернет ресурси, за да работят в екип (4/5 ученици). С този уебкуест учениците ще открият как работи фенерчето, като определят елементите на електрическата верига, нейната функция и условията за пренос […]

История на атома

История на атома Физика ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС РЕСУРСИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Този уебкуест има за цел да накара учениците да използват методичен подход, аналитично мислене, креативност, работа в екип, сътрудничество и интернет ресурси, за да проучат, научат и изпълнят задачи за историята на ато. Обичате ли да играете с LEGO? Да, точно така. Кой не […]

Какви сили прилагате?

Какви сили прилагате? Физика ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС РЕСУРСИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Във физиката сила е всяко взаимодействие с тяло, което води до движение на друго тяло, т.е. всяко взаимодействие, което променя движението на дадено тяло (избутване или притегляне). Винаги, когато има взаимодействие между две тела, върху едното от тях се прилага сила. Силата съществува само […]