Мисия за Международния географски съюз (IGU)

География

Въведение

Този WebQuest е предназначен за търсене, представяне и оценяване на информация за вулкани, водопади и пустини по света. Учениците ще получат и информация, която да приложат на практика, за това как да работят в група, как да правят видеоклипове/презентации и как да използват Google Earth.

Вие и вашите съученици сте експерти по география и всички вие сте членове на Международния географски съюз (IGU), който е европейска мрежа на студенти по география и млади географи с цел обмен на географски знания.

Днес трябва да работите от сателит: това означава, че зад компютъра си изучавате сателитни снимки и видеоклипове. 

Във вашия клас има специалисти по

 • вулкани
 • водопади
 • пустини

IGU ви моли да картографирате най-важните вулкани, водопади или пустини и ще ви помоли да предоставите подходяща за тях информация.

Проучването ще бъде направено с "Google Earth" - програмата, в която всеки може да разглежда сателитни снимки. Това е огромна работа, защото има стотици вулкани, водопади и пустини. Трябва да изберете своята област на компетентност (вулкани, водопади или пустини) и да сформирате групи от поне 5 съмишленици, за да съставите екипи от учени за възложената работа: само заедно можете да свършите работата.

Задачи

 1. Първо трябва да изгледате няколко въвеждащи видеоклипа в Google Earth (разбира се, ще изберете този, който е свързан с вашата област на компетентност)
 2. Сега трябва да се научите как да използвате Google Earth. За тази цел ще трябва да изгледате кратък урок.
 3. Международният географски съюз (IGU) ви моли да направите списък на основните вулкани, водопади или пустини по света.
 4. След това, във връзка с вашата област на компетентност, трябва да отговорите на някои въпроси, които Международният географски съюз (IGU) ще ви зададе въз основа на вашето изследване.
 5. Накрая вашата група трябва да направи презентация в Power Point, която да бъде показана на другите групи

Процес и ресурси

 1. Най-напред гледайте тези видеоклипове в Google Earth (разбира се, ще изберете този, който е свързан с вашата област на компетентност)

 

 1. Сега трябва да знаете как да използвате Google Earth. Моля, гледайте това видео: https://www.youtube.com/watch?v=b1gnPw0cqRI

 

 1. Време е да потърсите другите членове на екипа си, които имат същата ваша област на компетентност за изпълнение на работата.

Всеки член на екипа проучва един континент.

Запишете данните за на вулкани, водопади и пустини в един документ.

Използвайте посочения по-долу word документ

worksheet-Geography.docx

Трябва да напишете следната информация, която Международният географски съюз трябва да събере:

  • В коя държава се намират вулканите, водопадите и пустините.
  • Какъв тип вулкани, водопади и пустини са тези
  • Дайте изчерпателно описание на вулканите, водопадите и пустините
  • Има ли някакви вярвания, истории, традиции, свързани с вулканите, водопадите и пустините

 

 1. Сега в същия документ трябва да свържете името на вулкана с уебкамера.
  • Потърсете в интернет уеб камери за вулкан, водопад или пустиня
  • Изберете и копирайте уеб адреса на уеб камерата
  • Изберете името на вулкана, водопада или пустинята в документа
  • Щракнете в Word върху менюто "Вмъкване"
  • Посочете в менюто "вмъкване" "хипервръзка".
  • Дръжте натиснат клавиша Ctrl и натиснете един път клавиша "V"
   (Това означава "вмъкни")
   Трябва да се вмъкне уеб адресът на уеб камерата.
  • Името на вулкана, водопада или пустинята може да се посочи и сега е свързано с уеб камерата.
 1. Потърсете 3 видеоклипа на 3 различни вулкана, водопади или пустини и коментирайте впечатленията сиs.
 2. И накрая, заедно с останалите членове на вашата група направете презентация, която да бъде изпратена до Международния географски съюз.

По-долу ще намерите някои предложения за изготвяне на презентации

MMicrosoft PowerPoint - Powerpoint е познат инструмент, в който слайдовете съдържат изображения и информация и могат да се придвижват напред линейно. Може би имате Microsoft Office на компютъра си или можете да използвате docs.google.com или Sliderocket за да създавате презентации, които могат да се съхраняват, споделят и публикуват онлайн.

Други безплатни софтуери за презентации:

 

Не забравяйте да включите финален слайд или раздел, в който да посочите използваните от вас ресурси, приемливи са url адреси (уеб адреси).

 

 1. След като презентацията ви е готова, тя трябва да бъде представена пред останалите ученици (всички презентации трябва да бъдат представени). Това е важно, за да споделите информация със съучениците си. Всяка група трябва да оцени работата, извършена от останалите групи. На тази стъпка ще се научите как да извършвате взаимно оценяване.

Всяка група може да използва следния формуляр за оценка/рубрика за оценяване

 

Обширна и точна информация 10 точки

Информацията е налична

5 точки

Няма налична информация

1 точка

 

Информация

Континент и типология

 

 

 

Описание на вулкан, водопад или пустиня

 

 

 

Вярвания, истории, традиции

 

 

 

Представяне

Организация

 

 

 

Образ/дизайн

 

 

 

Ефективност

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо (от 60 точки)

 

Заключение

Какво научихте от това състезание по география EarthQuest: 

 • Да използвате Google Earth.
 • Класифицирахте вулкани, водопади или пустини по континенти и по държави, в резултат на което видяхте, че има определени области с много и малко вулкани, водопади или пустини
 • Класифицирали сте вулкани, водопади или пустини по вид и сте се научили да подреждате автоматично информационната таблица.
 • Научихте се да поемате отговорност за крайния продукт и да разпределяте задачите.

Оценка на учебните постижения

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content