И победителят е...

География

ВЪВЕДЕНИЕ

Европа е вторият най-малък континент в света и граничи със Северния ледовит океан на север, Атлантическия океан на запад, Средиземно море на юг и Азия на изток.

Знаете ли колко държави има в Европа? Кои са тези държави, какъв език се говори в тях, кои са техните съседи и коя е столицата на всяка държава

Посещавали ли сте някога друга държава или сте мечтали да пътувате до друга държава? Коя е тя?

ЗАДАЧА

Спечелили сте конкурс, а наградата е... пътуване до мечтаната от вас европейска страна! Ще представите на съучениците си страната, която ще посетите; ще им дадете всички подробности, но не и името ѝ.

 • Съучениците ви ще се опитат да познаят страната въз основа на информацията, която ще им дадете. Ще получите по 1 точка за всеки съученик, който познае правилно страната ви... тъй като това означава, че сте представили дестинацията си по правилния начин!
 • Също така ще получите точки за правилните предположения в презентациите на съучениците си - по 1 точка за всяко правилно предположение.

ПРОЦЕС

1. Коя е вашата дестинация?

Всички ученици в класа ще участват в жребий, в който на случаен принцип ще изберат една от държавите в Европа. (Това ще бъде направено така, че всеки ученик да има различна държава).

2. Вашата презентация...

Вашето пътуване започва сега. Трябва да потърсите информация за тази държава.

 • В коя част на Европа се намира тя (Скандинавия, Централна Европа, Балтика или някъде другаде)?
 • С кои държави граничи
 • Коя е нейната столица?
 • Как можете да пътувате дотам (с кораб, влак, самолет)?

Можете да включите всякаква информация, която смятате, че е уместна и ще помогне на съучениците ви да отгатнат правилно.
Използвайте браузър и търсачка като Google, за да потърсите информацията.
Използвайте всичко, което искате, за да представите по-добре дестинацията си. Целта ви е съучениците ви да разберат коя държава ще посетите.
За презентацията си можете да използвате какъвто искате инструмент:

3. Подгответе се да отгатнете!

Вашите съученици също ще пътуват до европейска държава. Вашата цел е да разпознаете останалите дестинации и да спечелите точки. Който събере най-много точки, е победител .

Спечелихте ли? Поздравления! Вие познавате Европа и нейните държави. Крайно време е да научите повече за страните от другите континенти.

Не спечелихте ли? Може би е било необходимо малко повече учене ... или проучване ... или по-силна памет ... Във всеки случай сте научили нещо ново и сте се забавлявали!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учениците ще научат:

 • Европейските държави и техните столици.
 • Географското разположение на всяка държава в Европа.
 • Областта, към която принадлежи.
 • Съседите на европейските държави.
 • Как да създават презентации.
 • (по избор) Няколко факта за държавите и техните столици, например брой на населението.
 • (по избор) За Европейския съюз и неговите членове.
 • (по избор) Европейски градове, различни от столиците.

За всички ученици е важно да подобрят своите познания по горепосочените теми, особено в днешно време, когато имаме толкова много икономически, политически и научни достижения.

Учениците ще развият/подобрят своите:

 • Умения за изследване
 • Структурирано мислене
 • Умения за презентиране
 • Конкурентност

Оценка на учебните постижения

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много."
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера". Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!"

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?"

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content