История на атома

Физика

ВЪВЕДЕНИЕ

Този уебкуест има за цел да накара учениците да използват методичен подход, аналитично мислене, креативност, работа в екип, сътрудничество и интернет ресурси, за да проучат, научат и изпълнят задачи за историята на ато.

Обичате ли да играете с LEGO? Да, точно така. Кой не обича? Но замисляли ли сте се някога, че същото прави и Вселената. Нека разберем кои са градивните елементи на всичко, което ни заобикаля, и как са се развили знанията и разбирането за тях с течение на времето.

Но преди това ето няколко неща, които ще трябва да знаете:

ЗАДАЧА

Целта на този уебкуест е да ви помогне да откриете изследователя и учения във вас. Ще трябва да развиете и усъвършенствате най-важните умения, които определят учените, като методичен подход към решаването на проблеми, високо ниво на организираност, аналитично мислене, желание да откриете какво има под повърхността и разбиране на законите на Вселената.

Обучаемите трябва да работят в групи от 2 до 4 души. Всеки ученик трябва да избере по един учен, който е променил идеите и възгледите за структурата на атома. В своето изследване всеки ученик трябва да посочи откритията, направени от избрания учен, и как са повлияли на тогавашните схващания.

Накрая подгответе презентация в ppt, Prezi (или друга мултимедия), за да представите основните изобретения, открития и нови идеи, които е направил избраният от вас учен. Работете в екип и споделете събраната информация с останалите членове на вашия екип

Информацията трябва да бъде добре организирана, фактологична и добре оформена. Важно е да демонстрирате добро ниво на използване на интернет и технологиите.

ПРОЦЕС

Подготвителна стъпка: Изберете съотборниците си. Създайте групи от 2 до 4 ученици.

 

Стъпка 1: Направете бързо проучване по темите по-долу. След всяка от тях са предоставени допълнителни материали, които ще ви помогнат да изясните темата. Можете да използвате тези материали като отправна точка на вашето проучване.

 1. Какво представлява атома - https://www.nrc.gov/reading-rm/basic-ref/students/science-101/what-is-an-atom.html
 2. Какво представлява структурата на атома - https://www.atomicarchive.com/science/physics/atomic-structure.html#:~:text=An%20atom%20is%20a%20complex,are%20roughly%20the%20same%20size.
 3. Какво представляват електроните - https://www.britannica.com/science/electron
 4. Какво представлява атомното ядро - https://www.wondriumdaily.com/what-is-inside-an-atom-nucleus/
 5. Какво означава атомното число - https://www.angelo.edu/faculty/kboudrea/periodic/structure_numbers.htm
 6. Какво представляват изотопите - https://www.energy.gov/science/doe-explainsisotopes#:~:text=Isotopes%20are%20members%20of%20a,and%20is%20atomic%20number%206.
 7. Какво представляват силите в атома - https://www.physics.louisville.edu/cldavis/phys111/davis/notes/ap_sandf.html , https://www.eni.com/en-IT/scientific-research/atoms-fundamental-forces.html , https://webs.morningside.edu/slaven/Physics/atom/atom2.html 
 8. Какво представлява атомната маса - https://www.britannica.com/science/atomic-mass
 9. Какво представлява атомния радиус - https://www.toppr.com/guides/chemistry/classification-of-elements-and-periodicity-in-properties/atomic-radius/#:~:text=Atomic%20radius%20is%20the%20distance,the%20electron%20cloud%20is%20maximum.
 10. Какво представлява радиоактивния разпад - https://en.wikipedia.org/wiki/Radioactive_decay#:~:text=Radioactive%20decay%20(also%20known%20as,unstable%20nuclei%20is%20considered%20radioactive.
 11. Енергийни нива на атома - https://skyserver.sdss.org/dr1/en/proj/advanced/spectraltypes/energylevels.asp
 12. Образуване на атомите - теории - http://cstl-csm.semo.edu/cwmcgowan/ch181/atomhist.htm

 

Стъпка 2:

След като придобиете основни познания за атома, изберете една тема, която ви интересува, от горепосочения списък. Потърсете информация в интернет и YouTube, за да научите повече за нея: как е била разработена концепцията, кой е направил откритието, назовете имената на някои известни учени, работили в тази област. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/

 

Стъпка 3:

Всеки член на екипа трябва да избере един учен и да проучи неговата биография и изследвания. След това съберете резултатите си и преминете към стъпка 4.

 

Стъпка 4:  

Създайте презентация. Ето една примерна структура:

 1. Въведение - запознайте накратко аудиторията с темата.
 2. Ключови концепции и теории и тяхното развитие във времето
 3. Представете учените, които сте изследвали, и какъв е техният принос.
 4. Предизвикайте аудиторията с дискусия какъв би бил светът, ако тези изобретения не бяха направени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всичко, което днес приемаме за даденост, се е развило и променило с времето. Знанието като основен стълб на човешката еволюция не би могло да бъде създадено без критично мислене, ярки идеи и отдаденост. Бъдете активна част от своето бъдеще.

След приключване на този уебкуест обучаемият ще е развил следното:

 

Умения:

 • Умения за презентиране
 • Методологичен подход към решаването на проблеми
 • Високо ниво на организация
 • Вземане на решения
 • Креативност
 • Проучване

 

Освен това обучаемите:

 • ще се научат да работят в екип чрез активно участие в група;
 • ще се научат как да използват ума, гласа и ушите си, за да се ангажират конструктивно и да си сътрудничат с другите;
 • ще развият чувство на увереност и вяра в себе си и във вземането на решения;
 • ще се научат как да общуват ефективно (като използват писмено и устно слово, невербален език, електронни инструменти и умения за слушане).

Оценка на учебните постижения

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content