Защо мускулите болят, когато бягате прекалено бързо?

Биология

ВЪВЕДЕНИЕ

Този WebQuest има за цел да накара учениците да използват сътрудничество, творчество и интернет ресурси, за да работят в екип (4/5 ученици).

Чрез настоящия уебкуест вашата група ще открие функционирането на дихателната система и връзката ѝ с кръвоносната система. Въпросната връзка зависи от правилното функциониране на организма, като допринася за функционирането на клетъчния метаболизъм, а именно в производството на енергия на клетъчно ниво, необходима за всички дейности на организма.

Вашата група ще търси тези теми в интернет, като използва линковете в края на този сценарий и други, свързани с темата, които ви препоръчваме да намерите. Съвместната и кооперативна работа е от съществено значение, за да можете да подготвите окончателния плакат. Трябва да следвате сценария стъпка по стъпка, като провеждате учене чрез откриване, търсене в интернет, като по този начин се съсредоточавате върху работата между членовете на групата. В крайна сметка плакатът, подготвен от групата, трябва да спазва някои правила, които са обяснени допълнително в следващите раздели.

Но преди това ето няколко неща, които е добре да знаете:

ЗАДАЧА

Целта на този уебкуест е да се работи в група от 4/5 души в дух на сътрудничество и кооперативност, като се използва интернет за провеждане на проучване.

Трябва да търсите в интернет и да подготвите плакат, в който да обясните явлението, което се среща в дихателната система на човека, връзката ѝ с кръвоносната система, какво причинява болките в мускулите по време на бързо бягане и да отговорите на първоначалния проблемен въпрос.

Плакатът трябва да съдържа:

 • субтитрирани изображения/ субтитрирани схеми,
 • кратки фрази, обясняващи явлението, което се случва в дихателната система на човека, връзката ѝ с кръвоносната система и какво причинява болките в мускулите по време на бързо бягане, като отговорите на първоначалния проблемен въпрос,
 • библиография,
 • срок за изготвяне: 15 дни,
 • трябва да се изпрати по електронна поща на учителя;

 

ПРОЦЕС

Този уебкуест трябва да се изпълни от групи от 4/5 ученици.

 

 1. Как е изградена дихателната система?

- Потърсете в интернет имената на елементите, които изграждат дихателната система, и нейни изображения.

 

 1. Защо дишаме?

- Потърсете в интернет информация за: функцията на диафрагмата при вдишване и издишване.

 

 1. Каква е връзката между дихателната система и кръвоносната система?

- Потърсете в интернет информация за: белодробна хематоза; пренос на дихателни газове в кръвта.

 

 1. Когато кислородът и глюкозата достигнат до клетките, те извършват клетъчно дишане, произвеждайки енергия, необходима за всички функции на организма, а именно за мускулите по време на бягане. Потърсете в интернет името на клетъчния организъм, в който се осъществява клетъчното дишане.

 

 1. Вече сте разбрали колко е важно дихателната и кръвоносната система да достигат кислород и глюкоза до клетките, за да произвеждат енергия. Трябва да сте подготвени да отговорите на проблемния въпрос: Защо мускулите болят, когато бягате твърде бързо?

- Някои подсказки: Свържете количеството кислород, пренасяно от кръвта, и необходимостта от ускоряване на сърдечния и дихателния ритъм по време на бягане. Взема се предвид и фактът, че мускулните клетки са в състояние да произвеждат енергия при почти пълна липса на кислород, за това чрез извършване на млечнокисела ферментация, при която се получава млечна киселина, която се натрупва в мускулите.

 

 1. Подгответе постер в рамките на групата, като вземете предвид всички придобити знания, отговаряйки на проблемния въпрос. Не забравяйте да поставите библиография на връзките и ресурсите, използвани за извършване на изследването.

 

 1. Един от членовете на групата изпраща постера на учителя, съгласно графика, посочен в уебкуеста (15 дни).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тъй като уебкуестът е проведен в работна група, зачитайки духа на сътрудничество и съвместна работа, като се фокусира върху обучението на учениците, те трябва да помислят върху:

 • Работата, разработена от всеки член на групата
 • Изпълнението на предварително поставените задачи и крайни срокове.
 • Зачитане на идеите на другите членове на групата
 • Спазване на правилата за работа в групата
 • Критичен дух
 • Креативност
 • Изследователски способности
 • Автономност
 • Правилно и ефективно предаване на научни знания
 • Използване на електронни инструменти
 • Как използването на интернет е било средство за улесняване на обучението

Оценка на учебните постижения

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content