Епичният разказ: Какво ужасно приключение!

Философия

ВЪВЕДЕНИЕ

Този уебкуест има за цел да ви помогне в изучаването на епоса. По-специално той е насочен към двете поеми, приписвани на Омир, и Енеидата на Вергилий. Но епосът, както знаете, не се изчерпва с тези двама автори: той се е разпространил в много различни времена и места. За съжаление няма да имаме време да се занимаем с тези други епоси, които често са още по-интересни за вас, учениците. Поради тази причина подготвихме за вас този уебкуест - ръководство за търсене в интернет, за да откриете епоса, от класическия период до наши дни. Вие ще бъдете абсолютните главни герои. Ще търсите новини и ще напишете интерактивен урок по тези теми.

Епическият жанр представя общи герои и по време на работата си винаги имайте предвид следните характеристики на епическия жанр:

 1. Това е разказ, който включва осъществяването на някакво постижение
 2. Има функцията да предава знания, ценности, модели на дадена култура
 3. Героите са хора с качества, превъзхождащи нормата
 4. Наличие на свръхестествен елемент (божественост, русалки, магьосници, демони и т.н.)
 5. Написан е в стихове и приема тържествен език
 6. Има част, в която авторът обобщава темата на поемата

Уебкуестът е адресиран към вас, за да проучите и да сърфирате в интернет за откриване на повече информация за характеристиките на епоса, а вие и вашите съученици, разделени на групи, ще представите краен продукт.

Вашият краен продукт ще трябва да разработи следните теми, подходящо разделени на параграфи.

 • Сюжетът (накратко)
 • Основни теми и референции
 • Героите (основни и второстепенни)
 • Свръхестествените елементи
 • Езикът и стихосложението
 • Анализ на проекта Творбата трябва да бъде обогатена с подходящ иконографски материал към вашата тема

ЗАДАЧИ

От вас се изисква да изпълните четири задачи в този уебкуест. Трябва да следвате инструкциите на учителя си и да търсите в интернет новини по темата, която ще ви бъде зададена. Ще бъдете разделени на групи. В края на работата всяка група ще разработи мултимедийно произведение, в което ще представи темата си по най-добрия начин и ще я представи на останалите съученици.

Предлагаме четири/пет групи, чиято задача е да изследват епическия разказ в различни области. Заедно групите ще дадат обширна представа за епоса през вековете. Изберете групите, които възнамерявате да предложите, но вземете предвид времевата линия, за да имате в края представа за развитието на епическия разказ.

 

Предложените групи са следните:

 • Грецисти (за изследване на основните епически изрази в древна Гърция)
 • Латинисти (за изследване на основните епически изрази в древнолатинската литература) Средновековници (Епосът през Средновековието
 • )
 • Индианисти (да се открие великата история на Махабхарата) Разказвачи на скандинавски саги (да се изследва сагата за нибелунгите)
 • Хуманисти (Епосът в хуманизма)
 • Съвременници (Толкин и фентъзито)

 

 1. Прегледайте сайтовете, които обсъждате с вашите учители, и придобийте представа за съдържанието им;
 2. Потърсете други източници в интернет или на хартия;
 3. След първа справка с наличните материали очертайте мащаба на работата, която възнамерявате да свършите;
 4. Запазете на компютъра си страниците, които смятате за полезни за работата си, и ги прочетете внимателно, като допълнително подберете интересуващата ви информация;
 5. Разширете работата, като добавяте, ако е необходимо, и изображения, звуци и видеоклипове. Всеки ще се възползва от наличните знания;
 6. Подгответе PPT презентация, като вземете предвид, че всеки от вас ще трябва да изложи част от свършената работа;
 7. Изложете резултатите от изследването си пред съучениците ви и след това изслушайте техните доклади. По този начин ще придобиете пълни познания за епическия жанр от класическата епоха до наши дни и ще създадете в Power point "разказ" за това как сте го разучили

ПРОЦЕС

Първо, трябва да проучите историята на разработката на епоса. И да определите какво е "епос" в литературата.

Епическата поема или разказ е обичаен начин дадена цивилизация да разказва за начина, по който е основана, и за основните морални и политически ценности, които са в основата на нейното общество. Епичните истории са свързани с проблема за свободата, защото много от тези истории за основаването на общността се занимават с въпроси като естеството на легитимната власт, проблема за бунта и външните заплахи за стабилността на общността.

Ще имате възможност да погледнете към тези заглавия:


Ще анализирате "Властелинът на пръстените", който също е подобен на епическите разкази по това, че вътрешната му логика и последователност не зависят от реалистичен вид правдоподобност, но не е и съноподобен свят без връзка с пространството и времето. Във "Властелинът на пръстените" ще откриете съвсем очевидно намерение да се вложи във фикционалния свят значителна пространствена и времева кохерентност чрез постоянни препратки към разстояния и дати, приказки и (псевдо)исторически данни, които внушават един напълно историзиран и завършен свят въпреки наличието на свръхестествени елементи.

Сърфирайте в интернет и открийте основния текст на скандинавските и южните саги и преминете през класическите гръцки и латински епически разкази.

РЕСУРСИ

От вас се иска да намерите видеоклипове или други материали, които могат да ви дадат информация и предложения за епоса в класическия и скандинавския свят .

 

ЗАБЕЛЕЖКА

Предлагаме, след като имате ясна представа за епоса през различните епохи, да си създадете концептуална карта, за да продължите по правилен и линеен начин.

 

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ

Да бъдеш "литературен критик" е трудна работа! Необходимо е да четете оригиналните материали и истории (дори и да подбирате някои части от тях ) и да имате оригинална и лична идея, но всичко, което утвърждавате или пишете, трябва да се основава на доказателства.

Можете да използвате тези видеоклипове и уебсайтове, за да намерите идеи и предложения, но ви препоръчваме да намерите повече уебсайтове и да подбирате информацията правилно:

 

Епосът в литературата

https://youtu.be/5PPvS1Om5Zg
https://youtu.be/Hhk4N9A0oCA
https://youtu.be/-0C0om2ODIM

 

Епосът в класическата литература

https://youtu.be/6N9i5N9Wrrg
https://youtu.be/7iRZIlPt28M
https://youtu.be/UBs1k_IqQws
https://youtu.be/Msnyh8LTaCY

 

Средновековен епос

https://youtu.be/HpSHK9kt_Ic
https://youtu.be/Y4nZi5wQzz4
http://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_carolingio
http://it.wikipedia.org/wiki/Chanson_de_Roland
http://it.wikipedia.org/wiki/Canzone_di_gesta
http://www.eracle.it/eracle2004/letteratura_italiana_origini/la_poesia_dei_trovieri.asp
http://www.italicon.it/schede/T261-004.pdf

 

Норвежка литература

https://youtu.be/ZB06Ivfv2Wg
https://www.britannica.com/topic/Nibelungenlied
https://www.pitt.edu/~dash/nibelungenlied.html
https://fantasy.bnf.fr/en/understand/song-nibelungs-metamorphosis-saga/

 

Индийски епос

https://youtu.be/oXz0mggaAw4
https://youtu.be/F-nNTGK0wFw

 

Хуманизъм

https://youtu.be/YbCEWSip9pQ

 

Съвременен епос

http://it.wikipedia.org/wiki/Fantasy
http://it.wikipedia.org/wiki/John_Ronald_Reuel_Tolkien
http://www.signoredeglianelli.org/
http://www.bracegirdle.it/
http://www.gransito.com/ilsignoredeglianelli/home.html
http://www.gliscritti.it/approf/tolkien.htm
http://www.gliscritti.it/approf/2006/saggi/tolkien2.htm

Оценка на учебните постижения

Учителят ще оцени крайния продукт (задача 4), като вземе предвид следните критерии .

 

Критерии за оценяване на презентациите

Един от най-добрите начини да помогнете на учениците да създадат и представят добри презентации е да им предоставите информация за това как ще бъдат оценявани техните презентации. Някои от критериите, които можете да използвате за оценяване на презентациите, включват:

 • Фокус на презентацията
 • Яснота и съгласуваност на съдържанието и адекватни познания за историята
 • Задълбоченост на представените идеи и на анализа
 • Яснота на презентацията
 • Ефективно използване на факти и подробности
 • Липса на граматически и правописни грешки
 • Дизайн на слайдовете
 • Ефективно използване на изображения
 • Ясно изразяване на гласа и подходяща сила на звука
 • Завършване на презентацията в рамките на определеното време

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С този уеб тест направихме дълго пътешествие в света на епичния разказ. Пътешествие, което със сигурност ще възобновим през следващите години, задълбочавайки някои от разглежданите теми и автори. Сега, за да завършите по най-добрия начин преживяването, трябва само да обмените помежду си мултимедийни презентации, за да може всеки от вас да разполага с целия материал, получен в резултат на вашето изследване.

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content