Продукти и резултати от проекта

Интелектуални продукти
outcomes io1

ИП1: sCOOL-IT Портал за уеб приключения

Онлайн инструмент с уеб куестове в основни области в училищното образование в Европа

outcomes io2

ИП2: Подробна обучителна програма

Преподаватели и педагози ще подобрят обучителния си подход чрез използване на уеб куестовете на sCOOL-IT.

outcomes io3

ИП3: Инструментариум за създаване на уеб приключения

Подробен наръчник за преподаватели и педагози с насоки за разработване на собствени уеб куестове на различни теми.

ИП1: Отворени образователни ресурси за преподаватели и ученици

Уеб куестове в 6 основни области в училищното образование в Европа

Web Adventure Portal

Порталът представлява инструмент, предназначен за преподаватели и педагози, който ще им помогне да обогатят използваните методи на преподаване чрез прилагане на конструктивистки ИКТ базиран подход за насърчаване на дигиталните умения на учениците.

На самите ученици порталът ще предложи множество уеб приключения (уеб куестове), които ще им помогнат да подобрят разбирането си на съдържанието, преподавано по 6 предмета: математика и логика; история и културно наследство; биология; физика; география и философия.

ИП2: Онлайн обучителна програма за преподаватели и педагози

Как да използваме уеб куестовете на sCOOL-IT

ИП3: Инструментариум за създаване на уеб приключения

Насоки за преподаватели и педагози

Подробен наръчник за преподаватели и педагози с насоки за разработване на собствени уеб куестове на различни теми за подобряване на използваните образователни и педагогически подходи.

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management