Αποτελέσματα Έργου

Τα Πνευματικά Παραδοτέα
outcomes io1

ΠΠ1: Web Adventure Διαδικτυακή Πύλη

Ηλεκτρονικό εργαλείο με WebQuests σε 6 βασικούς τομείς που απευθύνονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη.

outcomes io2

ΠΠ2: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης

Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί θα εμπλουτίσουν τη διδακτική τους προσέγγιση χρησιμοποιώντας τα sCOOL-IT WebQuests.

outcomes io3

ΠΠ3: Εργαλείο Ανάπτυξης Web Adventure

Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς για το πώς να αναπτύξουν τα δικά τους webquests σε διάφορα θέματα.

ΠΠ1: Δωρεάν Εκπαιδευτικοί Πόροι για εκπαιδευτικούς και μαθητές

WebQuests σε 6 βασικούς τομείς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη

Web Adventure Portal

Η δικτυακή πύλη είναι ένα εργαλείο για τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς, που θα τους βοηθήσει να εμπλουτίσουν την παιδαγωγική και διδακτική τους τεχνογνωσία, αξιοποιώντας τις εποικοδομητικές διδακτικές προσεγγίσεις που βασίζονται στις ΤΠΕ με σκοπό την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών τους.

Σους μαθητές η δικτυακή πύλη θα προσφέρει έναν αριθμόν WebQuests που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τα περιεχόμενα που διδάσκονται στα 6 πεδία: Μαθηματικά και Λογική, Ιστορία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Βιολογικές Επιστήμες, Φυσική, Γεωγραφία και Φιλοσοφία.

ΠΠ2: Online Πρόγραμμα Κατάρτισης για τους δασκάλους και καθηγητές

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα sCOOL-IT WebQuests

ΠΠ3: Εργαλείο Ανάπτυξης Web Adventure

Κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς

Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τους δασκάλους και τους καθηγητές για το πώς να αναπτύξουν τα δικά τους WebQuests σε διαφορετικά θέματα και να βελτιώσουν περαιτέρω τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις τους.

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Escool.it@scool-it.eu

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Escool.it@scool-it.eu

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Talk To Us

T: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Εscool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management